KHỞI SẮC NGHỀ GỐM Ở KIM LAN

Từ nguyên liệu đất làng, qua bàn tay khéo léo cùng với việc sử dụng công nghệ mới trong sản xuất đã giúp đời...